فرش آسایش

کسب عنوان صادر کننده نمونه ملی برای چهارمین سال

کسب عنوان صادر کننده نمونه ملی برای چهارمین سال

شرکت فرش آسایش به عنوان صادر کننده نمونه ملی برای چهارمین سال انتخاب گردید این مراسم که با حضور معاون محترم اول رئیس جمهور ،وزیر محترم صنعت معدن تجارت و وزیر محترم امور خارجه و جمعی از تجار و بازرگانان فعال در عرصه صادرات برگزار گردید از شرکتهای صادر کننده برتر و نمونه تقدیر به عمل آمد

6 بهمن 1394 14:28 5997 بازدید